Start. Epost: jan.nylund@bredband.net Större text: Firefox och Explorer Ctrl och +.