Fiskar i Norrbotten
   
   Lax vår största ädelfisk som ännu varje år vandrar upp och leker i Råne, Kalix och Torne älv. 
   Öringen som är en av våra vanligaste fiskar. Tyvärr så fångas många innan de hinner växa upp av så kallade bäckmetare. 
   Harren finns ännu ganska talrikt i våra strömmar och även i lämpliga sjöar. 
   Sik en fisk som ibland uppträder i mängd. Speciellt när den vandrar upp för att leka i våra älvar. 
   Rödingen som kan nå rekordvikter om omständigheterna är gynnsamma. Främst en fisk som trivs i våra fjällsjöar. 
   Gäddan en fisk som är både älskad och hatad. En glupsk rovfisk som äter allt som kommer i dess väg och en strålande sportfisk. 
   Abborren trivs nästan överallt från surpölen i myren till skärgården. En överlevare som i större storlekar är en riktigt rolig sportfisk. 
   Id en underskattad sportfisk som verkligen kan fightas om den fastnar på kroken. 
   Mört som inte trivs i surt vatten och egentligen är en ganska känslig fisk. 
   
   Invandrare från Amerika
   
   Regnbåge och Bäckröding som inplanterats i många sjöar och vattendrag i Norrbotten.
   
   Mer information om de fiskar som är intressanta för flugfiskaren i Flugfiske Norrbotten