Flugor för fisket i Norrbotten

   De torrflugor som jag tycker är de bästa för flugfisket efter öring och harr här uppe i Norrbotten
   Nymfer och puppor som är testade i flera vattendrag med gott resultat.
   Klassiska och nya effektiva våtflugor för fisket i norr.
   Läs mer på http://www.flugfiske-norrbotten.se