Fiske i Luleå

Janne fiskar gädda.jpg (12848 bytes)

Vi for ut på våren för att pröva på flugfiske efter gädda. På bilden har jag just krokat en 2 kg gädda. Min första gädda på fluga. Det visade sig, att de bästa flugorna var de som var bundna av syntetmaterial.

mikke med gädda.jpg (19016 bytes)

Micke lyckades få en 5 kg gädda på fluga och han som inte trodde på flugfiske efter gädda! Som synes så gillar han troféer.

Aleån rinner från Boden, genom flera stora sjöar för att mynna ut i Ersnäsfjärden. Flera mer eller mindre kloka projekt har ödelagt en stor del av den möjliga potentialen för fiske efter ån. Ett mindre lyckat försök att dränera våtmarkerna i nedre delen av ån har accelererat igenväxningen av Ersnäsfjärden.

Igenväxningen har nått sådana proportioner att fiskens vandring påverkas. Några utsläppskällor efter ån, bland annat ett stall med hästar, bidrar till övergödningen av ån. Om man kunde komma tillrätta med dessa problem, så tror jag att åns tillstånd skulle förbättras. Som så ofta så beror det på viljan hos de som bor efter ån och viljan hos de som bestämmer. Ån är en pärla där den slingrar sig genom odlingslandskapet. En livsåder som behövs både för människor och djur.

Aleå damm.jpg (10106 bytes)

Var till en liten bäck utanför Luleå som håller ett litet bestånd av harr och gädda. Jag brukar åka ut hit någon gång varje år och ibland så får man sig en harr av lite bättre storlek. Det är något rogivande över att gå efter en liten bäck och studera djurlivet.

Bäst som man går där, så ser man ett vak. Jaktinstinkten vaknar. Sakta, sakta smyger jag fram mot platsen där harren vakar. Försiktigt så läggs flugan ut och förhoppningsvis så tar harren. Fast fisk. Linan skär genom vattnet så att det blir en liten plog bakom nylontafsen. Harren hoppar, krumbuktar och försöker att bli av med kroken. Men för det mesta så vinner jag kampen. Är det en liten harr så får den gå tillbaka och ibland när jag känner att jag står inför ett av naturens små underverk så släpper jag tillbaka den (även om det är en stor harr). I det ögonblicket så känner jag en slags samhörighet med fisken, vattnet och naturen. Jag känner att jag är en del av det stora hela. En varelse bland andra varelser på ett gruskorn i universum.

bäcken (33077 bytes)
Valid HTML 4.0! Valid CSS!  ©Jan Nylund